Paginanummer, onderdeelnummer, afleveringsnummer of publicatienummer?

Bij het verwijzen naar bronnen volgens de Leidraad voor juridische auteurs (hierna Leidraad) moet je rekening houden met paginanummers, onderdeelnummers,  publicatienummers, afleveringsnummers en aantekeningnummers.

Al deze termen kunnen snel door je hoofd gaan spoken.

In dit artikel hebben we een overzicht gemaakt, zodat duidelijk wordt waar alle nummers voor staan. Daarnaast hebben we de afkortingen op een rij gezet.

Waarom nummers?

De Leidraad schrijft voor dat je altijd zo specifiek mogelijk naar bronnen verwijst. Het ligt dan voor de hand dat je hiervoor het paginanummer van de bron gebruikt. Het paginanummer is dan ook het uitgangspunt voor het verwijzen naar bronnen.

Paginanummer

Het paginanummer spreekt voor zich. Voor paginanummer gebruik je de afkorting ‘p.’ Ook wanneer je verwijst naar meerdere pagina’s.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Onderdeelnummer

Het onderdeelnummer staat voor een onderdeel van een boek. Door het onderdeelnummer kun je direct opzoeken vanuit welk ‘onderdeel’ je de informatie hebt. Wanneer je dus een onderdeelnummer kunt opschrijven is het opschrijven van een paginanummer niet meer nodig. Als je kiest voor het onderdeelnummer voeg je een ‘/’ (slash) toe achter het jaartal.

Publicatienummer

Steeds meer tijdschriften werken met een publicatienummer. Dit nummer verhoogt de vindbaarheid van een artikel in het tijdschrift. Het publicatienummer is een uniek nummer dat staat voor een bepaald artikel in een uitgave van een tijdschrift. Wanneer er een publicatienummer beschikbaar is dan is het vermelden van paginanummers niet meer nodig bij het opschrijven van de voetnoot. De publicatiedatum schrijft je net zoals het onderdeelnummer bij het boek op door middel van een ‘/’ (slash) achter het jaartal.

Een goed voorbeeld hiervan kun je vinden op de website recht.nl. De eerste ‘Editorial’ van M. J. Borgers heeft als publicatienummer 33. Dit kun je terugvinden bij de ‘Citeertitel’.

Afleveringsnummer (in het Engels ‘issue’)

Als er geen publicatienummer is dan schrijf je het afleveringsnummer op. Een aflevering is een uitgave van het tijdschrift. Wanneer een tijdschrift 4 x per jaar wordt uitgegeven dan kent het tijdschrift dus vier afleveringen per jaar. Het afleveringsnummer hoef je niet te vermelden in de verkorte schrijfwijze wanneer het tijdschrift paginanummers doornummert gedurende de gehele jaargang. Doen ze dit niet dan is het vermelden van het afleveringsnummer wel noodzakelijk.

Voor aflevering gebruik je de afkorting ‘afl.’. Bij het verwijzen naar een gecombineerde aflevering voeg je een ‘/ ‘ (slash) toe.

Paragraafnummer

Voor een nog preciezere verwijzing kun je ook het paragraafnummer nog toevoegen. Hiervoor gebruik je de afkorting ‘par.’. Dit doe je wel alleen in die gevallen wanneer je geen paginanummer hebt vermeld. Bijvoorbeeld in het geval van het publicatienummer bij een tijdschrift.

Aantekeningnummer

Auteurs schrijven commentaren over een artikel uit een wet. Deze worden vaak gepubliceerd in losbladige boeken en worden steeds vaker online gepubliceerd. Ieder commentaar is meestal gewijd aan een artikel van een bepaalde wet. Een commentaar is verdeeld in aantekeningen. Wanneer je wilt verwijzen naar een aantekening dan gebruik je de afkorting ‘aant.’.

De nummers op een rij

SoortAfkortingVoorbeeld
Paginanummer(s)p.p. 67-80
Onderdeelnummer (bij boeken)/ (achter het jaartal)2013/4.1.1
Publicatienummer (bij tijdschriftartikelen)/ (achter het jaartal)2013/1344
Afleveringsnummer (bij tijdschriften)afl.afl. 5, p. 7-15
Meerdere afleveringsnummers (bij tijdschriften)afl. /afl. 5/6, p 8-9
Paragraafnummerpar.2014/33, par. 6
Aantekeningnummeraant.aant. 3.2.5

Geen paginanummers?

Het komt wel eens voor dat er bij de bron geen paginanummers worden vermeld. Je kunt dan het paragraafnummer, aantekeningnummer of alineanummer (alin.) pakken.

Voorbeeld geen paginanummers (bij boek)

Paragraafnummer:
1Robben 2013, par 4.

Aantekeningnummer:
2Robben 2011, aant. 5.

Alineanummer:
3Robben 2004, alin. 7.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
29 januari 2015 om 17:47

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Zit je nog met een vraag? Laat een reactie achter en ik kom zo snel mogelijk bij je terug.

Stel een vraag of reageer.