Verwijzen naar boeken volgens de Leidraad

De Leidraad voor juridische auteurs (hierna de Leidraad) geeft aan dat je bij een boek als bron, iedere keer een verkorte voetnoot opschrijft en eenmaal de volledige bibliografische gegevens in de literatuurlijst achterin je scriptie plaatst.

Verwijzing in voetnoot

Bij een korte verwijzing naar een boek vermeld je de auteur, jaartal en paginanummer. In plaats van het paginanummer kun je ook het onderdeelnummer opschrijven.

Voorbeeld korte verwijzing in voetnoot naar boek

Met paginanummer:
1Veegens 1988, p. 33-35.

Met onderdeelnummer:
2Veegens 1988/13.6.

Verwijzing in literatuurlijst

Bij de bron in de literatuurlijst herhaal je eerst de korte verwijzing en zet je de tekst in dikgedrukte letters. Je sluit niet af met een punt. Hieronder schrijf je de gegevens op die we in onderstaand voorbeeld laten zien.

Voorbeeld verwijzing boek in literatuurlijst

Veegens 1988, p 33-35
D.J. Veegens, K. Wiersma, Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken. Deel 2: bewijs door geschriften, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.

Uitleg: Voorletter(s) Auteur, Achternaam Auteurs, Titel boek. Subtitel boek, Stad uitgever: Naam uitgeverij Jaar uitgave.

Van het boek zijn veel varianten. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de meest voorkomende varianten.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Boek (aanvullende informatie)

Bij het verwijzen naar het boek in de literatuurlijst kun je

 • Na de vermelding van de auteur.
  • Medewerking van een andere auteur: (met medewerking van ….).
  • Met voorwoord of inleiding van een andere auteur: (met voorwoord/inleiding van …).
 • Na de titel.
  • Serienaam en –nummer: (Encyclopedie van het recht, deel 8).
 • Na het jaartal.
  • Gegevens over de uitgave: (ongepubliceerd), (beperkte oplage), (inzage: Historisch museum, Amserdam).

Welke informatie vermeld je niet?

 • Titels van auteurs
 • Rechtsvorm uitgeverij
 • Initialen uitgeverij
 • De druk

Verzamelbundel

Als het boek een verzamelbundel is dan zet je (red.) achter de auteur(s).

Voorbeeld verwijzing verzamelbundel in literatuurlijst

Van Dongen & Kapens 2012, p. 17-18
B. van Dongen & K. J. Kapens (red.), Blijft familierecht bestaan. Een onderzoek naar de ontwikkeling van familierecht, Groningen: Kluwer 2013.

Bijdragen in boeken of bundels

Bij een bijdrage in een bundel schrijf je de naam op van de geciteerde auteur in de verkorte verwijzing in de tekst en niet die van de redacteur van het boek.

In de literatuurlijst vermeld je de bijdrage in het boek tussen aanhalingstekens en hier na het woordje ‘in’. Hierachter vermeld je de volledige bundel.

Voorbeeld korte verwijzing in voetnoot bij bijdrage in een bundel

1Arends 2011, p. 50.

Voorbeeld verwijzing bijdrage in bundel in de literatuurlijst

Arends 2011, p 50
M. Arends, De juridische gang van zaken, in: A. Schrevers & R. van Kant (red.), Wat is het juridische klimaat. Van A tot Z, Groningen: Kluwer 2011.

Handboeken en bewerkingen

In de verkorte schrijfwijze begin je met de oorspronkelijke auteur en hierna gebruik je een schuine streep (slash) om hierna de bewerker(s) toe te voegen. Een bewerker is de persoon die het handboek van de oorspronkelijke auteur heeft bewerkt. De oorspronkelijke auteur is vaak in de titel van het handboek verwerkt zoals in onderstaand voorbeeld. Volg altijd de schrijfwijze van de titel van het boek zelf.

Voorbeeld korte verwijzing in voetnoot bij een handboek

1Asser/Van Solinge & Nowak 2009, p. 22.

Voorbeeld verwijzing handboek in literatuurlijst

Asser/Van Solinge & Nowak 2009, p 22
G. van Solinge, R.G.J. Nowak, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel II*. De rechtspersoon,Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2009.

De University of Groningen heeft een handig overzicht gemaakt van veelvoorkomende handboeken per rechtsgebied (bijvoorbeeld voor notarieel recht).

Oratie of dissertatie

Als er sprake is van een oratie of dissertatie dan voeg je dit toe na de titel tussen haakjes. Je voegt oratie of disseratie (diss.) toe met daarbij de plaats van de universiteit (bij Amsterdam wordt UVA of VU toegevoegd).

Voorbeeld verwijzing oratie in literatuurlijst

Schraven 2013, p. 34-35
K. Schraven, Van eigendom naar vruchtgebruik (diss. Amsterdam UvA), Groningen: Kluwer 2013.

Feestbundel

Bij een feestbundel vermeld je na de titel tussen haakjes ter ere van wie of ter gelegenheid waarvan de bundel is uitgegeven. Omdat het een feestbundel betreft maakt je ook gebruik van de afkorting (red.) achter de auteurs.

Voorbeeld verwijzing feestbundel in literatuurlijst

Adriaens, Van den Boscche & Wijers 2015, p. 211-239
F. Adriaens, S. van den Bossche & M. Wijers (red.), Nooit het Noorden kwijt (emeritaat Godelieve Laureys), Groningen: Kluwer 2013.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
29 januari 2015 om 17:04

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.