Een introductie tot empirisch onderzoek (met voorbeelden)

Bij empirisch onderzoek voer je zelf een onderzoek uit om nieuwe kennis op te doen. Er bestaan twee varianten:

Empirisch onderzoek is de op de praktijk gerichte tegenhanger van literatuuronderzoek. Als je empirisch te werk gaat, kun je nieuwe uitspraken doen over de werkelijkheid. De meeste studenten die voor een empirische scriptie kiezen, gebruiken experimenten, quasi-experimenten, interviews, observaties of enquêtes om data te verzamelen.

Verder lezen: Een introductie tot empirisch onderzoek (met voorbeelden)