Ongestructureerde of open interviews in je scriptie

Bij een ongestructureerd interview staan alleen de trefwoorden en onderwerpen vast, maar worden de vragen niet van tevoren geformuleerd. Het interview is vergelijkbaar met een alledaags gesprek en heeft als doel zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen.

Een ongestructureerd interview is geschikt voor studenten of andere onderzoekers die mensen willen interviewen over een onderwerp waar nog niet veel over bekend is. Ook kun je dit interview inzetten als je nog niet goed weet in welke richting het gesprek moet gaan.

Daarom worden deze interviews vaak gebruikt voor tevredenheidsonderzoeken onder personeel. In die gevallen proberen managers of HR-medewerkers zo open mogelijk in het gesprek te gaan en de respondent zo min mogelijk te sturen.

Verder lezen: Ongestructureerde of open interviews in je scriptie

Gestructureerde of gestandaardiseerde interviews in je scriptie

Bij een gestructureerd of gestandaardiseerd interview staan de interviewvragen en de volgorde waarin de vragen gesteld worden al vast. Dit type interview is zeer geschikt om in korte tijd op een betrouwbare manier data te verzamelen, omdat iedere geïnterviewde dezelfde vragen aangeboden krijgt.

Dit type interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Verder lezen: Gestructureerde of gestandaardiseerde interviews in je scriptie

Een introductie tot empirisch onderzoek (met voorbeelden)

Bij empirisch onderzoek voer je zelf een onderzoek uit om nieuwe kennis op te doen. Er bestaan twee varianten:

Empirisch onderzoek is de op de praktijk gerichte tegenhanger van literatuuronderzoek. Als je empirisch te werk gaat, kun je nieuwe uitspraken doen over de werkelijkheid. De meeste studenten die voor een empirische scriptie kiezen, gebruiken experimenten, quasi-experimenten, interviews, observaties of enquêtes om data te verzamelen.

Verder lezen: Een introductie tot empirisch onderzoek (met voorbeelden)