Kun je meerdere keren met hetzelfde document een plagiaatcheck doen?

Ja, je kunt meerdere keren gebruikmaken van de Scribbr Plagiaat Checker met hetzelfde document. De oude versie wordt niet vergeleken met de nieuwe versie die je uploadt.

De check start opnieuw en de inhoud van je document wordt weer volledig met de plagiaatdatabase vergeleken.

Houd er rekening mee dat voor iedere plagiaatcheck de gebruikelijke kosten in rekening worden gebracht.