Zit er verschil tussen de Scribbr Plagiaat Checker en de plagiaatcontrole van onderwijsinstellingen?

De Scribbr Plagiaat Checker gebruikt een soortgelijke techniek als de plagiaatcontrole bij jouw op de universiteit of hogeschool.

Dit betekent dat het resultaat grotendeels overeenkomt. Toch zijn er verschillen.

Onderwijsinstellingen hebben een eigen database van scripties

Onderwijsinstellingen slaan alle documenten op in hun eigen database en koppelen die aan hun plagiaatsoftware. Scribbr heeft geen toegang tot deze databases.

Wel zijn de meeste scripties publiekelijk toegankelijk op het internet. Dit betekent dat deze ook door onze plagiaatcheck worden gedetecteerd.

Wij proberen de literatuurlijst te negeren

Het wel of niet toevoegen van de literatuurlijst in je document heeft geen invloed op het resultaat van de plagiaatcheck. Wel is het zo dat er overeenkomsten kunnen worden gevonden met items in je lijst als je de literatuurlijst toevoegt.

Hierdoor wordt je plagiaatpercentage hoger terwijl een overeenkomst met de literatuurlijst nooit plagiaat is.

Daarom proberen wij in onze plagiaatcheck de literatuurlijst te negeren, zodat er geen overeenkomsten uit de literatuurlijst worden meegerekend. Sommige hogescholen en universiteiten hebben deze functionaliteit niet, zodat de score bij jouw onderwijsinstelling hoger kan uitvallen.

De plagiaatcheck-techniek is continu in ontwikkeling

De techniek die wordt gebruikt voor de plagiaatcheck is continu in ontwikkeling. Dit betekent dat het resultaat anders kan zijn wanneer je de check op een later tijdstip nog een keer uitvoert. Ook is de techniek zo geavanceerd dat een kleine aanpassing in je document al een groot verschil kan opleveren.