1

Voorbeeld: Persoonlijke feedback

Naast het verbeterde document ontvang je een persoonlijk verbetervoorstel over taalfouten die je structureel maakt.

Zo helpen we je op weg om in de toekomst beter te schrijven.

2

Voorbeeld: Nagekeken document

Wij maken je document leesbaar en verbeteren de taalfouten direct in je document via Wijzigingen Bijhouden in Word. Daarnaast geeft de editor je suggesties en tips in opmerkingen in de kantlijn.

Bekijk het voorbeeld hieronder of download het als een docx-bestand.

Zorgorganisaties worden geconfronteerd met vragen als: Wwelk zorgpad is leidend bij een kwetsbare ouderen met dDiabetes? En hHoe wordt de zorg vanuit beiden zorgpaden op een zo goed mogelijke wijze gecombineerd?

1.3 Interne ontwikkelingen binnen BEDRIJF X

Vanaf 2014 zijn er deze volgende wijzigingen ingezetdoorgevoerd:

 • dDe overgang van een Commanditaire Vennootschap naar een Coöperatieve Vereniging;
 • Het uitbreiden en vervangendde uitbreiding en vervanging van de Raad van Toezicht;
 • dDe Sstart van de overgang van een medisch adviseur naar een medisch directeur;
 • dDe aanstelling van een manager ketenzorg en een manager pPraktijkondersteuning.

De groei van de organisatie heeft daarnaast ook invloed op de leiderschapsstijl en structuur binnen BEDRIJF X. Uitgaande van het organisatie groei model van Greiner (1998) zit BEDRIJF X in de overgang van de cCreativity fase naar de dDirection- Ffase. Kenmerkend voor deze overgang naar de volgende groeifase zijn de aanstelling van de managers, het meer formaliseren de formalisatie van de communicatie en de ontwikkelingenhet ontwikkelen van werkstandaarden. Daarnaast is er zien we ook een verandering op leiderschapsniveau door de komst van de medische directeur.

1.4 Probleemanalyse en doelstelling:

BEDRIJF X profileert zich als een organisatie voor en door huisartsen. Vanuit deze gedachte wordt er veel waarde gehecht aan de betrokkenheid bij het vaststellen van de strategie, het implementeren van de strategie. Tevens wordt veel waarde gehecht aan en de mening van de deelnemende huisartsen met betrekking totover de strategie. De gGedachte achter het stimuleren van de betrokkenheid van de leden is dat degene die het werk uitvoeren, ook het beste in staat zijn om beslissingen te nemen over de inhoud van het werk. Ichniowski en Shaw (1999) beschrijven in hun onderzoek dat door de betrokkenheid van de medewerkers bij het maken van de keuzes, er een groter draagvlak ontstaat voor de gekozen strategie en dat deze dan gekozen strategie beter aansluit bij de praktijk. Dit wordt onder andere bevestigd door onder andere Vvan Reil (2008).

 • 1

  Nakijken op taal

  Voorbeeldopmerking van de editor:

  “Het gebruik van vraagstellingen in je scriptie is niet altijd toegestaan, op je onderzoeksvragen na. Dit is namelijk snel te informeel. In het algemeen is dit ook gemakkelijk te voorkomen/op te lossen.

  Suggestie: Zorgorganisaties worden geconfronteerd met de vraag welk zorgpad leidend is bij kwetsbare ouderen met diabetes en hoe de zorg vanuit beide zorgpaden zo goed mogelijk gecombineerd kan worden.”

 • 2

  Rode Draad Check

  Voorbeeldopmerking van de editor:

  “Moet je deze termen niet introduceren? Ga er niet vanuit dat de lezer dezelfde voorkennis heeft als jij. Ik weet bijvoorbeeld niet wat deze fases inhouden.

  Je kunt de termen in een volgende alinea kort toelichten. Zo begrijpt iedereen waar je het over hebt.”

 • 3

  Structuur Check

  Voorbeeldopmerking van de editor:

  “Je schrijft nu een probleemanalyse en een probleemstelling en twee keer een doelstelling. Is dit niet wat dubbelop?

  Ik raad je aan om één probleemanalyse en probleemstelling op te stellen en om vervolgens de doelstelling te presenteren. Zo kun je onnodige herhaling voorkomen.”

Klaar voor een perfecte scriptie?

Hoe werkt het? Bereken prijs

Nog vragen?

Vraag het ons

Kom je ergens niet uit? Geen probleem, wij staan altijd voor je klaar.

Veelgestelde vragen

Bekijk ze allemaal
Wat is Nakijken op taal?

Bij het Nakijken op taal maakt je editor je scriptie beter leesbaar door je taalfouten en zinsopbouw te verbeteren. Bovendien ontvang je persoonlijke feedback om jou te helpen een betere schrijver te worden.

Taalfouten worden verbeterd

Je editor verbetert:

 • Taal- en spelfouten
 • Grammatica
 • Stijlfouten
 • Interpunctie
 • Haperende en onduidelijke zinnen

Persoonlijke feedback met tips en suggesties

Je editor geeft feedback over:

 • Werkwoordstijden
 • Overtuigend schrijven
 • Getallen uitschrijven
 • Verboden woorden
 • En nog veel meer!

Je editor redigeert je document in Word met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’. Na afloop kun je eenvoudig alle wijzigingen accepteren.

Lees meer over Nakijken op taal

Wat is de Structuur Check?

De Structuur Check is een aanvullende dienst die je kunt afnemen als je jouw scriptie laat nakijken op taal.

Bij de Structuur Check geeft de editor concrete feedback op de opbouw en structuur van je document.

De editor checkt met onze checklists of alle benodigde onderdelen wel in een hoofdstuk voorkomen en of deze wel op de juiste plek staan.

Lees meer over de Structuur Check

Hoelang duurt het nakijken van mijn scriptie?

Je kunt bij Scribbr kiezen uit drie nakijktermijnen. De editor kan jouw scriptie controleren binnen 24 uur, 72 uur of één week. Zodra je de betaling hebt voltooid gaat de nakijktermijn in.

Heb je een deadline die over vier dagen afloopt? Kies dan voor de 72 uur of 24 uur nakijktermijn. De nakijktermijn is inclusief het weekend en feestdagen.

Zodra de editor klaar is met het nakijken van je scriptie sturen we je een e-mail en een sms om aan te geven dat je aan de slag kunt met het resultaat.

Bekijk voor meer informatie de Hoe-werkt-het-pagina.

Wat voor soort teksten kan ik laten controleren door Scribbr?

Scribbr is gespecialiseerd in het controleren van studiegerelateerde documenten (mbo, hbo, wo en postdoc). Naast scripties kijken wij dus ook na:

Prijs berekenen

Kan ik mijn scriptie in meerdere delen uploaden?

Ja, je kunt je scriptie in meerdere delen uploaden. Wij proberen er dan ook voor te zorgen dat dezelfde editor alle delen nakijkt.

Op het moment dat je voor de tweede keer uploadt herkennen wij in ons systeem dat je een terugkerende student bent en polsen wij meteen dezelfde editor die jou eerder ook heeft geholpen.

We kunnen niet 100% garanderen dat dezelfde editor voor ieder deel beschikbaar is. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de editor. Hoe korter de nakijktermijn hoe groter het risico is dat de editor niet beschikbaar is.

Als dezelfde editor niet beschikbaar is dan selecteren wij een andere editor. Hierover stellen we je van tevoren op de hoogte. Iedere editor die bij Scribbr is aangesloten kijkt op dezelfde wijze na volgens de SCRiBBR-richtlijnen en voldoet aan dezelfde strenge kwaliteitseisen.

Wordt mijn scriptie ook in het weekend en tijdens feestdagen nagekeken?

Ja de editors van Scribbr werken in het weekend en tijdens de feestdagen door.

Doordat we een grote groep editors beschikbaar hebben kunnen wij je scriptie 24 uur per dag en zeven dagen per week controleren. De nakijktermijn is inclusief het weekend en feestdagen.

Kies jij voor de 72 uur nakijktermijn en upload jij je scriptie op donderdagavond? Dan krijg je uiterlijk zondagavond je scriptie nagekeken terug.