Tabel, grafiek of figuur overnemen uit andere bron volgens de APA-stijl

Bij het gebruik van tabellen in je scriptie zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bronvermelding wanneer je een tabel in zijn geheel overneemt uit een andere bron?

De APA-stijl beschouwt het overnemen van een tabel, figuur of grafiek als een citaat. Daarnaast moet je in een Noot aangeven van welke bron de tabel, figuur of grafiek afkomstig is.

Verder lezen: Tabel, grafiek of figuur overnemen uit andere bron volgens de APA-stijl