Een introductie tot inhoudsanalyse (content analysis)

Inhoudsanalyse (content analysis) is een onderzoeksmethode die wordt gebruikt om patronen in bewaarde communicatie te vinden. Een inhoudsanalyse of content-analyse bestaat uit de systematische analyse van een reeks teksten, die geschreven, gesproken of visueel kunnen zijn.

  • Boeken, kranten en tijdschriften
  • Toespraken en interviews
  • Online content en socialemediaberichten
  • Foto’s en films

Een inhoudsanalyse kan zowel kwantitatief (gericht op tellen en meten) als kwalitatief (gericht op interpreteren en begrijpen) van aard zijn. In beide gevallen categoriseer of “codeer” je woorden, thema’s en concepten in de teksten, om ze vervolgens te analyseren.

Verder lezen: Een introductie tot inhoudsanalyse (content analysis)

Een introductie tot discoursanalyse (discourse analysis)

Discoursanalyse wordt gebruikt om geschreven of gesproken taal te onderzoeken in relatie tot de sociale context. Het doel is om te begrijpen hoe taal wordt gebruikt in het dagelijks leven.

Als je een discourse-analyse uitvoert, focus je bijvoorbeeld op:

  • Het doel van verschillende soorten taal;
  • Culturele conventies met betrekking tot communicatie;
  • Hoe normen, waarden en aannames worden gecommuniceerd;
  • Hoe taalgebruik in verband staat met de sociale, politieke en historische context.

Discoursanalyse is een veelvoorkomende kwalitatieve onderzoeksmethode en wordt vooral gebruikt in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen (zoals taalkunde, antropologie en psychologie).

Verder lezen: Een introductie tot discoursanalyse (discourse analysis)