Informatiepagina van je scriptie | Template & Voorbeeld

De informatiepagina van je scriptie geeft belangrijke informatie over je onderzoek. De informatiepagina volgt direct na je titelpagina.

Op je informatiepagina vermeld je de titel (en ondertitel) van je scriptie en belangrijke informatie over jezelf (naam en studentnummer), je opleiding, afdeling en onderwijsinstelling, en jouw begeleider(s). Je sluit af met de datum waarop de scriptie wordt ingeleverd.

Verder lezen: Informatiepagina van je scriptie | Template & Voorbeeld