Zoekresultaten

43 resultaten

Structuur van een academische tekst – duidelijk format

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/structuur-academische-tekst/
Niet iedere academische tekst heeft een voorgekauwd format dat je kunt gebruiken, zoals een scriptie, essay, proposal of Plan van Aanpak. Er zijn allerlei redenen om een academische tekst te schrijven: in opdracht van je docent, als artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift, om in je blog een stelling te weerleggen, om nieuwe informatie te presenteren, als motivatie voor een statement dat je g...

Hoofdletter of kleine letter?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/hoofdlettergebruik/
Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen. Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van eigennamen en eigennamen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter. Dat lijkt eenvoudig, maar er zijn oo...

10 vormen van plagiaat

[Artikel] https://www.scribbr.nl/plagiaat/tien-vormen-van-plagiaat/
Bestaand onderzoek is de basis van je scriptie. Dit bestaande onderzoek verwerk je in je scriptie door dit correct te citeren of de parafraseren. Doe je dit niet, dan pleeg je plagiaat. Volgens de Van Dale is plagiaat “het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk openbaar maken”. Uiteraard wordt plagiaat niet getolereerd door hogescholen en universiteiten. Dit art...

Het 7S-model van McKinsey correct toepassen

[Artikel] https://www.scribbr.nl/modellen/7s-model-mckinsey/
Voor de interne analyse van een bedrijf gebruik je het 7S-model. Je achterhaalt hiermee of de harde elementen: structuur, strategie en systemen, en de zachte elementen: staf, sleutelvaardigheden, stijl en significante waarden met elkaar in overeenstemming zijn. Uiteindelijk staan alle elementen met elkaar in verband door middel van de significante waarden (ofwel Shared values): de centrale overtui...

Zo vind je het juiste voorzetsel

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/gebruik-van-de-juiste-voorzetsels/
Voorzetsels zijn woorden zoals op, onder, in, door, behalve, tussen en tegen. Ze geven de relatie (bijvoorbeeld tijd, plaats of reden) aan tussen het woord waar ze voor staan en de andere woorden in de zin: tijdens de vakantie, in de scriptie, vanwege het slechte weer. Een voorzetsel kun je makkelijk herkennen. Je kunt het altijd voor ‘de tafel’ of ‘de les’ zetten. voor de tafel, op de tafel uit d...

Hoe doe je een case study?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/case-study/
Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp, zoals een persoon, groep, plaats, gebeurtenis, organisatie of fenomeen. Case studies worden veelal gebruikt in sociaal, onderwijskundig, klinisch of business-gerelateerd onderzoek. Voor het onderzoeksontwerp van een case study worden meestal kwalitatieve, maar ook soms kwantitatieve, dataverzamelingsmethoden gebruikt. Met...

Inleiding schrijven voor je scriptie

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/een-inleiding-schrijven-voor-je-scriptie/
De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en vormt daarom het startpunt van je scriptie. Je beschrijft hierin het onderwerp van je scriptie, stelt de probleemstelling op en presenteert je doelstelling en je onderzoeksvragen. Daarnaast geef je een korte beschrijving van de onderzoeksopzet en maak je een leeswijzer. Net begonnen met je scriptie? Download het gratis Scribbr-scriptiesjabloo...

Een uitvoerbaar implementatieplan bij jouw scriptie of adviesrapport

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/implementatieplan/
In een implementatieplan werk je de stappen, ofwel activiteiten, voor de implementatie van je aanbeveling of advies uit je onderzoek in je scriptie of adviesrapport concreet uit. Het doel is om hiermee jouw oplossing voor het probleem dat je eerder hebt onderzocht in de praktijk te kunnen brengen. Je houdt hierbij rekening met de randvoorwaarden, risico’s, het budget en de tijd die beschikbaar is....

Een selecte of aselecte steekproef in je scriptie

[Artikel] https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/steekproef-in-je-scriptie/
Een steekproef is een selectie uit een totale groep of populatie. In een kwantitatief onderzoek gebruik je een steekproef om data te verzamelen over een populatie, zonder de hele populatie te hoeven onderzoeken. Bepaal bij een steekproef of je alleen uitspraken wilt doen over de selectie in je onderzoek met een selecte steekproef of dat je representatieve uitspraken wilt doen over de gehele popula...

De groep mensen is of zijn? Congruentiefouten herkennen

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/congruentie/
Het onderwerp van een zin moet altijd corresponderen met de persoonsvorm. Als dat niet gebeurt, maak je een congruentiefout. De groep mensen is of de groep mensen zijn Soort fout Fout Goed Congruentiefout met verzamelnaam De groep die geanalyseerd waren bestond hoofdzakelijk uit kinderen. De groep die geanalyseerd was bestond hoofdzakelijk uit kinderen. De naam van de organisatie of afdeling congr...

Meest gelezen