Zoekresultaten

43 resultaten

Welke bronnen kan ik in mijn scriptie gebruiken?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/bronvermelding/welke-bronnen-kan-ik-mijn-scriptie-gebruiken/
Je scriptieonderzoek komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet goede bronnen gebruiken om jouw onderzoek te kunnen verantwoorden. “Staan op de schouders van reuzen” is niet voor niets de slogan van Google Scholar. Het is namelijk de bedoeling dat jouw onderzoek voortbouwt op eerdere onderzoeken. Wat is een goede bron? In de wetenschappelijke wereld worden artikelen uit wetenschappelijke tijdsc...

De juiste verwijswoorden gebruiken

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/verwijswoorden/
Met verwijswoorden duid je een woord of groep woorden aan. Door verwijswoorden te gebruiken voorkom je dat je een onleesbare tekst schrijft waarin steeds dezelfde woorden staan. Het onderzoek die is uitgevoerd of het onderzoek dat is uitgevoerd Soort fout Fout Goed Foutief verwijswoord De deskresearch dat is uitgevoerd is hierin meegenomen. De deskresearch die is uitgevoerd is hierin meegenomen. O...

DESTEP-analyse van de externe omgeving

[Artikel] https://www.scribbr.nl/modellen/destep-analyse/
Met de DESTEP-analyse kun je de macro-omgeving van het bedrijf waarvoor je onderzoek doet in kaart brengen om inzicht te krijgen in belangrijke marktontwikkelingen. Zo kun je kansen en bedreigingen voor je opdrachtgever inzichtelijk maken. Op welke demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren je precies ingaat, is afhankelijk van de omg...

Nooit meer twijfelen tussen de of het

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/lidwoorden/
In het Nederlands bestaan alleen de lidwoorden de, het en een. ‘De’ en ‘het’ horen bij specifieke zelfstandig naamwoorden. Daar zijn een paar vaste regels voor. De onderzoek, het onderzoek en een onderzoek. Soort fout Fout Goed Verkeerd lidwoord De onderzoek Het onderzoek Lidwoordfout bij samengesteld woord De expertinterview Het expertinterview Ontbrekende lidwoorden Doel van deze studie is… Het...

Hoe lees je een wetenschappelijk artikel?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/hoe-lees-je-een-wetenschappelijk-artikel/
Een wetenschappelijk artikel uit een journal kan, als je weinig onderzoekservaring hebt, een moeilijke en ingewikkelde tekst lijken. Echter zit in de meeste wetenschappelijke artikelen een duidelijke structuur om het lezen ervan juist makkelijker te maken. Door een artikel gestructureerd te lezen kun je beter bepalen of het relevant en bruikbaar is voor jouw scriptie. We gebruiken als voorbeeld he...

Doelen formuleren met de SMART-methode

[Artikel] https://www.scribbr.nl/modellen/smart-methode/
Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten worden en die gemeten kunnen worden. Met SMART-doelstellingen is de kans groter dat je jouw doelen, voor jezelf, je stagebedrijf...

De Waardeketen van Porter in 4 stappen toepassen in je scriptie

[Artikel] https://www.scribbr.nl/modellen/waardeketen-porter/
Met de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten. Op basis hiervan kun je achterhalen hoe deze primaire en ondersteunende activiteiten aan elkaar gelinkt zijn. Zo kun je bepalen wat het effect is van de gecreëerde waarde en de kosten die hieraan verbonden zijn. Hiermee achterhaal je de marge v...

Bijvoeglijk naamwoorden: komt er een -e achter of niet?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/bijvoeglijk-naamwoorden-komt-er-een-e-achter-of-niet/
Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord dat erbij hoort. Er komt standaard een -e achter een bijvoeglijk naamwoord, behalve bij bepaalde het-woorden en vaste constructies. De financieel directeur of de financiële directeur Soort fout Fout Goed Foutieve buigings-e In de concurrentieanalyse is een belangrijke aspect opgenomen. In de concurrentieanalyse is een belangrijk as...

Waarom verbindingswoorden essentieel zijn in elke tekst

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/verbindingswoorden/
Met verbindingswoorden lijm je zinnen aan elkaar en geef je het verband ertussen aan. Zo zorg je voor een duidelijke rode draad en verhoog je de leesbaarheid van je tekst. Verbindingswoorden worden ook wel signaalwoorden genoemd. Uit het woord kan je lezer het zinsverband al opmaken. Voorwaarde is wel dat je verbindingswoorden op de goede manier gebruikt. Verkeerd gebruik zorgt juist voor verwarri...

Samentrekkingen en woordafbrekingen

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/samentrekkingen-woordafbrekingen/
Iets is een samentrekking als een deel van een woord, een woord of meerdere woorden worden weggelaten in een zin. Bij een woordafbreking wordt een streepje neergezet zodat je weet waar iets is weggelaten. De interne- en externe analyse of de interne en externe analyse? Soort fout Fout Goed Foutieve samentrekking op woordniveau De desk en de fieldresearch De desk- en de fieldresearch Foutieve lidwo...

Meest gelezen