Zoekresultaten

44 resultaten

Compleet overzicht van alle scriptieprijzen

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/overzicht-scriptieprijzen/
Het schrijven van een goede scriptie wordt beloond met een hoog cijfer. Daarnaast kan een uitmuntende scriptie ook in aanmerking komen voor een scriptieprijs. De prijzen kunnen oplopen tot wel € 6.000! Wil je ook een scriptieprijs winnen? Laat je scriptie dan nakijken om je kansen te vergroten bij het winnen van een scriptieprijs. Africa Thesis Award 1e prijs: 1.000 euro Onderwerp: Sub-Saharisch A...

Altijd juiste komma’s in elke tekst

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/kommas/
Komma’s gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest. In sommige gevallen moet je altijd een komma gebruiken, in andere gevallen juist niet. Soms moet je eerst de context snappen om te weten of een komma aan de orde is. Categorie Fout Goed Hier hoort altijd e...

Wat doe je met afkortingen in je scriptie?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/afkortingen-gebruiken-een-scriptie/
Er zijn drie soorten afkortingen: afkortingen voor woorden en uitdrukkingen, zoals enz. en n.a.v. algemeen bekende afkortingen van namen en zelfstandig naamwoorden, zoals tv, pc, KLM en VVD. niet algemeen bekende afkortingen van namen, zoals MEV. Afkortingen als enz., n.a.v. en m.b.t. mag je nooit gebruiken in academische teksten. Deze afkortingen moet je altijd uitschrijven. Algemeen bekende afko...

Je Plan van Aanpak (PvA) in een keer goedgekeurd

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/plan-van-aanpak/
Voordat je met je scriptie mag beginnen, schrijf je een Plan van Aanpak. Hierin staat wat je wilt onderzoeken en hoe je dat wilt doen. Voorbeelden van Plan van Aanpak Bekijk een Plan van Aanpak voor de opleiding*: Bouwtechnische bedrijfskunde (Kevin D’Haeselaer en Corné van Tetering) Ruimtelijke ordening en planologie (Erwin Hermsen) *De documenten zijn afkomstig van de openbare database van de hb...

Voorbeeld nakijken Engelse thesis

[Pagina] https://www.scribbr.nl/nakijken/engels/voorbeeld/
Nakijken bij Scribbr is: Persoonlijke feedback van de editor Verbeteren van taalfouten (redigeren) Feedback op structuur inclusief checklists Indien van toepassing zal de editor bij de structuurdienst de volgende checklists invullen: voorwoord, samenvatting, inleiding, conclusie en discussie. Voorbeeld: Persoonlijke feedback Naast het verbeterde document ontvang je een persoonlijk verbetervoorste...

Schrijf een perfect adviesrapport

[Artikel] https://www.scribbr.nl/stage/schrijf-een-perfect-adviesrapport/
Met een adviesrapport overtuig je jouw opdrachtgever van het advies of de adviezen die je aandraagt op basis van je onderzoek. Je gaat hierin kort in op dit onderzoek en presenteert daarna de alternatieven, ook wel maatregelen, oplossingen of scenario’s genoemd, die de opdrachtgever heeft om zijn probleem op te lossen. Tot slot presenteer je in jouw conclusie je uiteindelijke advies en onderbouw j...

Structuur van een academische tekst – duidelijk format

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/structuur-academische-tekst/
Niet iedere academische tekst heeft een voorgekauwd format dat je kunt gebruiken, zoals een scriptie, essay, proposal of Plan van Aanpak. Er zijn allerlei redenen om een academische tekst te schrijven: in opdracht van je docent, als artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift, om in je blog een stelling te weerleggen, om nieuwe informatie te presenteren, als motivatie voor een statement dat je g...

Hoofdletter of kleine letter?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/hoofdlettergebruik/
Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen. Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van eigennamen en eigennamen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter. Dat lijkt eenvoudig, maar er zijn oo...

MLA-bronvermelding: de complete handleiding

[Artikel] https://www.scribbr.nl/bronvermelding/mla-stijl/
Elke keer dat je andermans werk gebruikt door bijvoorbeeld te parafraseren, citeren of samen te vatten, moet je naar de oorspronkelijke auteur verwijzen. Wereldwijd is MLA een van de meestgebruikte referentiestijlen, in Nederland wordt MLA voornamelijk gebruikt in de geesteswetenschappen. Deze uitgebreide samenvatting geeft je uitleg over de basisprincipes van de achtste (meest recente) editie va...

Meest gelezen