Zoekresultaten

44 resultaten

Compleet overzicht van alle scriptieprijzen

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/overzicht-scriptieprijzen/
Het schrijven van een goede scriptie wordt beloond met een hoog cijfer. Daarnaast kan een uitmuntende scriptie ook in aanmerking komen voor een scriptieprijs. De prijzen kunnen oplopen tot wel € 6.000! Wil je ook een scriptieprijs winnen? Laat je scriptie dan nakijken om je kansen te vergroten bij het winnen van een scriptieprijs. Africa Thesis Award 1e prijs: 1.000 euro Onderwerp: Sub-Saharisch A...

Overzicht van onderzoeksmethoden en dataverzamelingsmethoden

[Artikel] https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-onderzoeksmethoden/
Er bestaan veel verschillende dataverzamelingsmethoden, onderzoekssoorten en onderzoeksmethoden die je kunt toepassen in je scriptie. Dit maakt het soms lastig om te bepalen met welke methode je jouw onderzoeksvraag het beste kunt beantwoorden. Dit artikel biedt een opsomming van mogelijke onderzoekssoorten, onderzoeksmethoden en dataverzamelingsmethoden (met uitleg en doorverwijzingen naar artike...

Wat doe je met afkortingen in je scriptie?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/afkortingen-gebruiken-een-scriptie/
Er zijn vier soorten afkortingen: afkortingen voor woorden en uitdrukkingen, zoals enz. en n.a.v. algemeen bekende afkortingen van namen en zelfstandig naamwoorden, zoals tv, pc, KLM en VVD. niet algemeen bekende afkortingen van namen, zoals MEV. Afkortingen voor maten en statistische aanduidingen. Afkortingen als enz., n.a.v. en m.b.t. mag je nooit gebruiken in academische teksten. Deze afkorting...

Voorbeeld nakijken Engelse thesis

[Pagina] https://www.scribbr.nl/nakijken/engels/voorbeeld/
Nakijken bij Scribbr is: Persoonlijke feedback van de editor Verbeteren van taalfouten (redigeren) Feedback op structuur inclusief checklists Indien van toepassing zal de editor bij de structuurdienst de volgende checklists invullen: voorwoord, samenvatting, inleiding, conclusie en discussie. Voorbeeld: Persoonlijke feedback Naast het verbeterde document ontvang je een persoonlijk verbetervoorstel...

MLA-bronvermelding: de complete handleiding

[Artikel] https://www.scribbr.nl/bronvermelding/mla-stijl/
Als je het werk van anderen gebruikt door bijvoorbeeld te parafraseren, citeren of samen te vatten, moet je naar de oorspronkelijke auteur verwijzen. Wereldwijd is MLA een van de meestgebruikte referentiestijlen, maar in Nederland wordt MLA voornamelijk gebruikt in de geesteswetenschappen. Deze uitgebreide samenvatting geeft je uitleg over de basisprincipes van de negende (meest recente) editie va...

Altijd juiste komma’s in elke tekst

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/kommas/
Komma’s gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest. In sommige gevallen moet je altijd een komma gebruiken, en in andere gevallen juist niet. Soms moet je eerst de context snappen om te weten of een komma aan de orde is. Categorie Fout Goed Hier hoort altij...

APA-stijl bronvermeldingen in de literatuurlijst

[Artikel] https://www.scribbr.nl/apa-stijl/bronvermeldingen-literatuurlijst/
Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. In de literatuurlijst aan het eind van je tekst geef je gedetailleerde informatie over een bron. Deze bronvermeldingen horen bij de verwijzingen in je hoofdtekst. Je kunt makkelijk bronvermeldingen voor de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst genereren met Scribbrs gratis APA Generator, maar het is goed om in grote lijn...

Hoe je paragrafen en alinea’s gebruikt

[Artikel] https://www.scribbr.nl/essay/paragrafen-en-alineas-scriptie/
Een goede indeling van je paragrafen en alinea’s is cruciaal voor de leesbaarheid van iedere academische tekst, scriptie, essay, proposal of Plan van Aanpak. Een paragraaf gaat in op een specifiek deelonderwerp dat betrekking heeft op je hoofdonderwerp. Boven een paragraaf staat altijd een kopje (vaak met paragraafnummer, zoals 1.1 of 1.2) en hiervoor staat een witregel. Paragrafen gebruik je om e...

Structuur van een academische tekst – duidelijk format

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/structuur-academische-tekst/
Niet iedere academische tekst heeft een voorgekauwd format dat je kunt gebruiken, zoals een scriptie, essay, proposal of Plan van Aanpak. Er zijn allerlei redenen om een academische tekst te schrijven: in opdracht van je docent, als artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift, om in je blog een stelling te weerleggen, om nieuwe informatie te presenteren, als motivatie voor een statement dat je g...

Hoofdletter of kleine letter?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/hoofdlettergebruik/
Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen. Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van eigennamen en eigennamen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter. Dat lijkt eenvoudig, maar er zijn oo...

Meest gelezen