Zoekresultaten

43 resultaten

Op de juiste manier citeren

[Artikel] https://www.scribbr.nl/bronvermelding/op-de-juiste-manier-citeren/
Citeren is een van de drie methoden om correct gebruik te maken van andermans ideeën. De andere twee methoden zijn parafraseren en samenvatten. Je kunt citaten bijvoorbeeld gebruiken om concepten te definiëren, bewijsmateriaal aan te voeren of om een argument te ondersteunen. Wat is een citaat? Een citaat is het letterlijk kopiëren van andermans woorden. Dit kan een zinsdeel, een zin of een kleine...

Nogal een ding: vaag taalgebruik voorkomen

[Artikel] https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/vaag-taalgebruik-voorkomen/
In academische teksten moet je zo precies mogelijk schrijven zodat de tekst wetenschappelijk, objectief en duidelijk is en niet op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Leer daarom vaag taalgebruik herkennen en schrap het wanneer je het tegenkomt. Soort vaag taalgebruik Vaag Helder Vage aanduiding van hoeveelheid Er zijn enige antwoorden binnengekomen. Er zijn vijf antwoorden binnengekomen...

Hoe schrijf je een stageverslag?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/stage/hoe-schrijf-je-een-stageverslag/
Aan het eind van een stage voor mbo, hbo en universiteit beschrijf je in je stageverslag, afhankelijk van de eisen van je opleiding: je stagebedrijf, je stageopdracht, werkzaamheden en ontwikkeling, je onderzoek. Als je tijdens je stage onderzoek hebt gedaan (een onderzoeksstage), biedt je stageverslag bovendien inzicht in een probleem van je stagebedrijf. Een stageverslag is gemiddeld 4000 tot 60...

De marketingmix met 4 p’s of 7 p’s?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/modellen/marketingmix-met-4ps-of-7ps/
De marketingmix bestaat uit verschillende instrumenten die samen de marketingstrategie van een bedrijf vormen. Eerst waren er 4 p’s, namelijk product, prijs, promotie en plaats. In de loop der jaren zijn er een aantal p’s toegevoegd. Booms & Bitner hebben er 7 p’s van gemaakt, namelijk naast de gebruikelijke 4 p’s ook personeel, proces en ‘physical evidence’. Deze laatste 3 p’s zijn vooral interes...

Het woordje ‘er’: wanneer mag het worden gebruikt?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/het-woordje-er/
In scripties is het woordje ‘er’ soms overbodig. Toch kan het verschillende functies vervullen in een zin. Als ‘er’ gebruikt wordt als plaatsaanduiding of in combinatie met een voorzetsel, mag je het niet weglaten. Als onderwerp van een passieve zin, als voorlopig onderwerp en in combinatie met een telwoord mag ‘er’ worden gebruikt, maar het is vaak raadzaam om een andere formulering te kiezen. In...

Methodologie in je scriptie – compleet stappenplan

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/methodologie-in-je-scriptie/
In de methodologie bepaal je welke methoden je gebruikt om tot de resultaten (in je scriptie) te komen. Daarbij is belangrijk: Welk soort onderzoek je hebt gedaan. Hoe je data hebt verzameld. Welke kenmerken je data hebben. Hoe je het onderzoek hebt gedaan. Hoe je de data hebt geanalyseerd. Tot slot beargumenteer je de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek, indien in jouw studierichtlijne...

Validiteit in je scriptie

[Artikel] https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/validiteit-van-scriptieonderzoek/
In een valide onderzoek meet je met je onderzoeksmethode wat je wil meten. Wanneer je de validiteit van je onderzoek test, ga je na in hoeverre de resultaten uit je onderzoek overeenkomen met de werkelijkheid. Validiteit is niet hetzelfde als betrouwbaarheid. Bij validiteit gaat het om de juistheid van de resultaten, bijvoorbeeld of de meetschaal waarmee je hebt gemeten juist is afgesteld. Bij bet...

Operationaliseren – Stappenplan met voorbeelden

[Artikel] https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/operationaliseren-een-stappenplan/
Als je in je scriptie, academische tekst of stageverslag een of meerdere abstracte concepten onderzoekt, zoals succes, geluk of status, moet je een operationalisatie uitvoeren. Dit doe je zodra je je onderzoeksvragen hebt opgesteld, om te weten hoe je de abstracte concepten die je in deze vragen gebruikt, kunt meten. Je komt tot een goede operationalisatie van abstracte concepten door ons operatio...

Voorbeeld APA-stijl: Wetenschappelijk (journal) artikel in voorpublicatie

[Artikel] https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/artikel-voorpublicatie/
Wanneer je een wetenschappelijk artikel (journal) gebruikt dat nog niet officieel is gepubliceerd gelden hier speciale regels voor in de APA-stijl. Er zijn vier verschillende mogelijkheden: Een artikel kan in voorbereiding zijn Al toegevoegd zijn voor publicatie Ter perse zijn Online voorgepubliceerd zijn Preprint & postprint De American Psychological Association maakt bij literatuurverwijzingen v...

Fragmenten in scripties, een goed idee?

[Artikel] https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/fragmenten-in-scripties/
Fragmentarisch taalgebruik houdt in dat bepaalde, voor een volzin onmisbare woorden uit een zin worden weggelaten om de zin beknopter te maken. Zo ontbreekt in fragmenten vaak de persoonsvorm, het onderwerp of lidwoord. Fragmenten behoren tot spreektaal en informeel taalgebruik en zijn niet toegestaan in academische teksten. Doel is de winst te verhogen of het doel is de winst te verhogen Soort fo...

Meest gelezen