Wat is het verschil tussen een normale verdeling en een Poissonverdeling?

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen een normale verdeling en een Poissonverdeling:

Kenmerk Normaal Poisson
Continu of discreet Continu Discreet
Parameter Gemiddelde (µ) en standaarddeviatie (σ) Lambda (λ)
Vorm Klokvorm Afhankelijk van λ
Symmetrie Symmetrisch Asymmetrisch (rechtsscheef). Naarmate λ toeneemt, neemt de asymmetrie af.
Bereik −∞ tot ∞ 0 tot ∞

Als het gemiddelde van een Poissonverdeling groot is (> 10), kan deze worden benaderd door een normale verdeling. tromingen per jaar.