Ik heb mijn literatuurlijst gemaakt met software. Kunnen jullie de lijst nakijken?

Wij kunnen enkel de bronnen controleren als je gebruikmaakt van de automatische bronvermelding in Word.

Wanneer je gebruikmaakt van andere automatische software (zoals Mendeley, RefWorks, Zotero of Endnote), kunnen we je alleen helpen als we de lijst omzetten naar een statische, handmatige lijst. Je kunt de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst niet meer automatisch genereren, maar kunnen op deze manier wel gedetaileerdere feedback geven en de lijst wel precies volgens de regels opstellen.

Let op dat we je in het algemeen beter kunnen helpen wanneer we de lijst kunnen omzetten naar een statische, handmatige lijst.