Welke informatie moet ik meegeven bij het plaatsen van een order met de Bronvermeldingservice?

Als je kiest voor de Bronvermeldingservice, word je gevraagd aan te geven hoeveel bronnen er in je literatuurlijst staan. Daarnaast is het belangrijk om te laten weten welke bronvermeldingstijl je gebruikt. De meest gebruikte stijlen zijn APA (6e en 7e editie), Chicago, MLA, en Harvard.

Probeer er daarnaast voor te zorgen dat je document een volledige literatuurlijst bevat die is opgemaakt volgens de eisen voor lay-out die horen bij de gewenste bronvermeldingstijl. Bij de Bronvermeldingservice hoort namelijk niet het opstellen van een literatuurlijst die nog niet in het document staat. Door te zorgen voor een volledige literatuurlijst, kan de bronnenexpert ervoor zorgen dat je bronvermelding tot in de puntjes gecontroleerd wordt en je lijst en bronnen in de tekst consistent zijn weergegeven.