Kan ik de feedback van mijn begeleider of beoordelingsmodel meesturen?

Tijdens het uploaden van je scriptie kun je de feedback en het beoordelingsmodel als extra documenten uploaden. Wij zorgen ervoor dat deze informatie bij de editor terechtkomt.

Het is vaak beter om de feedback van je begeleider samen te vatten en gerichte vragen te stellen aan de editor. Zo kan de editor je antwoord geven op de vragen die voor jou het meest belangrijk zijn.

Je editor is al bekend met algemene eisen die aan scripties gesteld worden. Te veel informatie kan ertoe leiden dat de editor zich niet op jouw specifieke probleemgebieden kan focussen.