Wat is een steekproefmethode?

Als je populatie groot is, geografisch verspreid is of moeilijk te bereiken is, is het noodzakelijk om een steekproefmethode te gebruiken om eenheden te selecteren voor je steekproef.

Zo kun je informatie verzamelen uit een kleiner deel van de populatie (de steekproef) en nauwkeurige uitspraken doen met behulp van een statistische analyse.

Er zijn een aantal methoden voor een aselecte steekproef:

Ook zijn er enkele methoden voor een selecte steekproef:

  • Gemakssteekproef
  • Quotumsteekproef
  • Sneeuwbalsteekproef