Wat is een product-marktcombinatie (PMC)?

Een product-marktcombinatie (PMC) beschrijft het verband tussen een product of dienst en een bepaalde markt. Een PMC kan helpen om een product af te bakenen voor de juiste doelgroep en te positioneren in de markt ten opzichte van de belangrijkste concurrenten.

Er bestaan verschillende modellen om een product-marktcombinatie te bepalen, zoals een SDP model of Ansoff matrix.

Je kunt de informatie van een PMC gebruiken om een productportfolio analyse uit te voeren voor je strategische (marketing)plan. Met een BCG-matrix zet je de PMC tegenover de product life cycle om te beslissen of je moet investeren of juist desinvesteren in je product.