Is data mining hetzelfde als data-analyse?

Data mining en data-analyse worden vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn twee afzonderlijke processen in het veld van datawetenschap.

  • Data mining is het proces waarbij verborgen patronen, trends of relaties worden gezocht in grote datasets. Het omvat verschillende technieken, zoals machine learning en statistiek, om nuttige informatie te vinden in complexe gegevens en om besluitvorming en planning te ondersteunen. Dit proces wordt ook wel “kennisontdekking” genoemd.
  • Data-analyse daarentegen is een bredere term die het hele proces van inspectie, opschoning en organisatie van ruwe gegevens beschrijft. Het doel is om conclusies te trekken, inferenties te maken en besluitvorming te ondersteunen. Data-analyse omvat verschillende technieken, zoals descriptieve of beschrijvende statistiek, data mining, hypothesetoetsing en regressieanalyse.

Met andere woorden, data mining is een van de technieken die worden gebruikt voor data-analyse wanneer er behoefte is om verborgen patronen en relaties in de gegevens te ontdekken die bij andere methoden mogelijk over het hoofd worden gezien, terwijl data-analyse een breder scala aan activiteiten omvat.