Waarom is attrition bias een probleem?

Het is normaal en te verwachten om enige mate van attrition (uitval) in je onderzoek te hebben. Het type uitval is echter belangrijk, omdat systematische bias kan leiden tot een vertekening van je resultaten.

Attrition bias (uitvalsbias) kan leiden tot onnauwkeurige resultaten omdat het je interne en/of externe validiteit kan aantasten:

  • Door de skew kan je uiteindelijke steekproef aanzienlijk verschillen van je oorspronkelijke steekproef, waardoor groepen in je populatie ondervertegenwoordigd kunnen zijn. Hierdoor kunnen bevindingen niet altijd gegeneraliseerd worden. Dit tast de externe validiteit aan.