Wat is een poweranalyse?

Een poweranalyse is een berekening om de minimale steekproefomvang voor het onderzoek te bepalen.

Een poweranalyse bestaat uit vier hoofdcomponenten. Als je de waarde voor drie van deze componenten weet of kunt schatten, kun je de vierde component berekenen.

  • Statistische power: de waarschijnlijkheid dat een test een effect van een bepaalde grootte detecteert als het effect daadwerkelijk bestaat (meestal 80% of hoger).
  • Steekproefomvang: het minimale aantal waarnemingen dat nodig is om een ​​effect van een bepaalde omvang bij een gegeven power-niveau te detecteren.
  • Significantieniveau (alfa): het maximale risico op het onterecht verwerpen van de nulhypothese (meestal 5% of 1%).
  • Verwachte effectgrootte: een gestandaardiseerde manier om de omvang van het verwachte effect uit te drukken, meestal gebaseerd op vergelijkbare onderzoeken of een pilotonderzoek.