Waarom moeten verwijzingen duidelijk zijn?

Verwijzingen kunnen om drie redenen onduidelijk zijn:

  • Dubbelzinnig: het verwijswoord kan op twee dingen terugslaan en is daarom onduidelijk.
  • Afwezig antecedent: het verwijswoord kan nergens op terugslaan en daarom moet je een inhoudswoord gebruiken.
  • Afstand: het verwijswoord wordt te ver weg van het antecedent geplaatst, waardoor de lezer niet meer weet waar je het over hebt.

Onduidelijke verwijzingen kunnen een tekst moeilijk leesbaar maken, waardoor lezers je bevindingen verkeerd interpreteren. Ben daarom altijd kritisch op je tekst.