Waar bestaat de Bronvermeldingservice uit?

Bij het uitvoeren van de Bronvermeldingservice wordt ervoor gezorgd dat:

 • de bronvermeldingstijl die je hebt gekozen consistent is toegepast
 • interpunctie en hoofdlettergebruik correct is en dat ‘et al.’ overal juist is gebruikt
 • eventuele inconsistenties tussen je verwijzingen in de lopende tekst en in de literatuurlijst worden gecorrigeerd
 • ontbrekende informatie wordt aangevuld in sommige gevallen (bijvoorbeeld als de uitgever van een boek niet wordt vermeld in de literatuurlijst)
 • ontbrekende auteursnamen worden toegevoegd als ‘et al.’ niet op de juiste manier is gebruikt, wanneer het mogelijk is deze namen te achterhalen
 • je literatuurlijst consistent is en dat de lay-out netjes is
 • een seintje wordt gegeven als bronnen in de literatuurlijst incompleet zijn en er niet voldoende informatie beschikbaar is om de informatie aan te vullen.

Bij de Bronvermeldingservice hoort niet:

 • Een hele nieuwe literatuurlijst maken op basis van bronnen in de lopende tekst
 • Bronnen opzoeken en weergeven op basis van alleen URLs
 • Ontbrekende informatie aanvullen als bijna alle of alle bronnen incompleet zijn
 • Nagaan of de informatie die al is weergegeven correct is (bijvoorbeeld de spelling van auteursnamen, of de datum van publicatie klopt, etc.)
 • Feedback geven over de kwaliteit of de relevantie van de gekozen bronnen
 • Feedback geven over het aantal bronnen dat gebruikt is
 • Citaten in de lopende tekst redigeren en correct opmaken
 • De lay-out van bronnen in de lopende tekst aanpassen (bijvoorbeeld verwijzingen in de lopende tekst aanpassen naar voetnoten)
 • Verwijzingen omzetten naar een andere referentiestijl
 • Ontbrekende bronnen toevoegen aan de literatuurlijst