Wat is een voorbeeld van een metafoor?

Een metafoor is een stijlfiguur dat een niet-letterlijke vergelijking maakt tussen twee ongelijke dingen (meestal door te zeggen dat iets iets anders is).

De metafoor “je bent een clown” is bijvoorbeeld niet letterlijk, maar wordt gebruikt om een specifieke, impliciete kwaliteit te benadrukken (in dit geval “dwaasheid”).