Wat is het verschil tussen observer bias en actor-observer bias?

Observer bias treedt op als veronderstellingen, opvattingen of vooroordelen van de onderzoeker van invloed zijn op wat de onderzoeker ziet en vastlegt in het onderzoek.

Actor-observer bias heeft betrekking op situaties waarin respondenten interne factoren (e.g., slechte karakter) gebruiken om het gedrag van anderen te verklaren, en externe factoren (e.g., moeilijke omstandigheden) om hetzelfde gedrag bij henzelf te rechtvaardigen.