Wat is het verschil tussen correlatie en covariantie?

Een correlatie en covariantie zijn beide statistische indicatoren voor een verband (samenhang) tussen variabelen.

Het verschil tussen de correlatie en de covariantie is dat de correlatie een gestandaardiseerde maat is voor de samenhang tussen twee variabelen, en de covariantie niet. Dit betekent dat de correlatie is gecorrigeerd voor de meetschaal van de variabelen.

De correlatie is afgeleid uit de covariantie. Een correlatie bereken je aan de hand van dezelfde formule als de formule voor covariantie, alleen deel je het getal nog door de standaarddeviaties van de variabelen.

Hierdoor kan de correlatie enkel een getal tussen de -1 en 1 zijn, terwijl de covariantie een onbegrensd getal is (i.e., de covariantie kan elke waarde aannemen). Het is gebruikelijker om in je onderzoek de correlatie te berekenen, omdat de correlatie ook iets zegt over de sterkte van de relatie.