Wat is het verschil tussen concepten, variabelen, en indicatoren?

In wetenschappelijk onderzoek zijn concepten de abstracte ideeën of verschijnselen die worden bestudeerd (e.g., onderwijsprestaties). Variabelen zijn eigenschappen of kenmerken van het concept (e.g., schoolresultaten), terwijl indicatoren manieren zijn om de variabelen te meten of te kwantificeren (e.g., jaarlijkse cijferrapporten).

Het proces waarbij abstracte concepten worden omgezet in meetbare variabelen en indicatoren wordt operationalisering genoemd.