Feedback op structuur

  • Opbouwende feedback over de structuur, opbouw en rode draad van je scriptie
  • Aanvullende dienst bovenop het redigeren
  • Vanaf € 0,004 extra per woord

Op 3 probleemgebieden feedback

Indeling en opbouw

  • Hoofdstukindeling
  • Paragraafindeling
  • Alineaindeling

Is de rode draad duidelijk en klopt de opbouw?

Herhaling en inkorten

  • Voorkomen van herhaling
  • Inkorten van tekst

Titels en kopjes

  • Titel van je document
  • Kopjes van hoofdstukken en paragrafen

Scribbr Structuurchecklist

Duidelijke en opbouwende feedback aan de hand van checklijsten van de belangrijkste hoofdstukken in je scriptie:

Voorbeeld checklists