Welke stijlregels moet ik aanhouden?

Scribbr helpt studenten uit alle studierichtingen die verschillende schrijf- en stijlregels aanhouden. Scribbr-editors moeten zich kunnen aanpassen aan de stijl van de student.

Daarnaast houdt Scribbr vaste regels aan voor academische conventies, zoals getallen, werkwoordstijden en afkortingen. We verwachten van nieuwe editors niet dat zij alle details van de Scribbr-stijl al kennen, maar de eerste nagekeken documenten dienen wel op academisch taalniveau te zijn nagekeken, grammaticaal correct te zijn en consistent te zijn nagekeken.

Als je een specifieke vraag over academisch taalgebruik hebt, kun je altijd onze Knowledge base raadplegen.