Welke informatie moet ik aanleveren voor de Lay-out Check?

Het doel van de Lay-out Check is om een opmaak te leveren die netjes en consistent is. Om dit te bereiken, volgen we de informatie die je aanlevert tijdens het uploadproces van je document, evenals de meest gangbare academische richtlijnen.

Om ervoor te zorgen dat je editor jouw wensen correct implementeert, geef je je voorkeuren voor de volgende punten aan bij je bestelling:

  • Lettergrootte en -type
  • Regelafstand
  • Inspringing van alinea’s
  • Tekstuitlijning (links uitgelijnd of uitgevuld)
  • Opmaak van paginanummers (Arabische of Romeinse cijfers)
  • Of je een inhoudsopgave en/of een lijst van tabellen/figuren wilt