Wat is Value Chain Porter?

Value Chain Porter is de Engelse term voor Waardeketen van Porter.

De Value Chain Porter identificeert de primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf die waarde creëren voor klanten. Hieruit kan de marge worden opgemaakt en de winst- en verliesposten worden bepaald.