Wat is standaardafwijking?

Standaardafwijking is een ander woord (synoniem) voor standaarddeviatie. De woorden betekenen dus hetzelfde.

Standaardafwijking of standaarddeviatie geeft de mate van spreiding weer in bepaalde data.