Wat is construct validity?

Construct validity is de Engelse term voor constructvaliditeit.

Constructvaliditeit is één van de vier soorten validiteit die van belang zijn voor meetinstrumenten en geeft aan in welke mate een onderzoeksinstrument het concept meet dat het moet meten.