Waarom is inhoudsvaliditeit belangrijk?

Inhoudsvaliditeit (content validity) laat zien hoe nauwkeurig een test de verschillende aspecten van het te meten construct meet.

Met andere woorden, dit type validiteit draagt bij aan de beantwoording van de volgende vraag:  “Meet de test alle aspecten van het construct dat ik wil meten?” Zo ja, dan heeft de test een hoge inhoudsvaliditeit.

Hoe hoger de inhoudsvaliditeit, hoe nauwkeuriger de meting van het construct.

Als de test de aspecten van het construct niet volledig meet, of irrelevante delen meet, wordt de validiteit van het meetinstrument bedreigd, waardoor je resultaten in twijfel kunnen worden getrokken.