Waarom worden placebo’s gebruikt in onderzoek?

Placebo’s worden gebruikt bij medisch experimenteel onderzoek naar nieuwe medicijnen of therapieën. In deze klinische proeven krijgt een controlegroep een placebo, terwijl de behandelgroep het nieuwe medicijn krijgt.

Het doel is te bepalen hoe werkzaam het nieuwe geneesmiddel is: als mensen er meer baat bij hebben dan bij de placebo, wordt het als werkzaam beschouwd en niet als het resultaat van een placebo-effect.