Wie heeft het placebo-effect ontdekt?

De ontdekker van het placebo-effect als wetenschappelijk en kwantificeerbaar feit is de Amerikaanse anesthetist Henry Beecher, die geïnteresseerd raakte in de effecten van een placebo nadat hij gewonde soldaten in de Tweede Wereldoorlog bij gebrek aan morfine een zoutoplossing had gegeven, en zij zich ondanks dit nepmedicijn toch beter voelden.

In 1955 schreef hij een artikel getiteld “The Powerful Placebo” waarin hij als eerste probeerde om het placebo-effect te kwantificeren.

Het concept van het placebo-effect bestond echter al veel eerder. John Haygarth was de eerste die het placebo-effect erkende en demonstreerde in een medisch onderzoek in 1799. De eerste keer dat het placebo-effect specifiek werd gedefinieerd en bediscussieerd was door T.C. Graves in een artikel in The Lancet in 1920.