Hoe schrijf je de kenmerken van de alternatieven op: in een tabel of in een lopende tekst?

Als je de kenmerken van een alternatief wilt beschrijven, gebruik hiervoor dan of een bulletpoint-lijst, een genummerde lijst of een overzichtelijke tabel. Op deze manier blijft je tekst scanbaar. 

Als je deze kenmerken wilt uitwerken, gebruiken je hiervoor aparte paragraaf met een duidelijke kop, zodat je lezer direct weet welk kenmerk wordt uitgewerkt. 

Let op: in je samenvatting gebruik je geen tabellen en liever geen lijsten. Je kan alleen eventueel een lijst gebruiken als je de kenmerken van jouw advies beschrijft.>