Wat is de beste gratis grammar checker?

Ons onderzoek wijst uit dat de beste online, gratis grammar checker de QuillBot grammar checker is.

We hebben 10 van de meest populaire grammar checkers getest op basis van dezelfde voorbeeldtekst (met 20 grammaticale fouten) en ontdekten dat QuillBot de concurrentie gemakkelijk versloeg met een score van 18 uit 20. Dit is een groot verschil met de op een na beste tool die een score van 13 uit 20 ontving.

QuillBot bleek zelfs beter te presteren dan de premium versies van de andere grammar checkers, hoewel de tool volledig gratis is.