Wat is het verschil tussen een gestratificeerde en geclusterde steekproef?

Een gestratificeerde steekproef en een geclusterde steekproef zijn beide aselecte steekproeven waarbij de eenheden van de steekproef willekeurig worden geselecteerd.

Ze lijken misschien op elkaar, maar bij een geclusterde steekproef zijn de groepen die worden gevormd heterogeen, waardoor de individuele kenmerken in het cluster variëren.

Bij gestratificeerde steekproeven, daarentegen, zijn de groepen homogeen, omdat de eenheden in de groepen gemeenschappelijke kenmerken hebben.

Bij geclusterde steekproeven selecteer je willekeurig hele groepen en neem je alle eenheden van de geselecteerde groepen op in je aselecte steekproef. Bij gestratificeerde steekproeven selecteer je echter enkele eenheden van elke groep en neem je alleen die op in je steekproef.

Beide steekproefmethoden kunnen ervoor zorgen dat je steekproef representatief is voor de populatie.