Wat is het verschil tussen data mining en machine learning?

Data mining en machine learning zijn gerelateerde vakgebieden, maar ze hebben verschillende doelen:

  • Het doel van machine learning is om algoritmes te ontwikkelen waardoor computers kunnen leren zonder menselijke tussenkomst. Het draait erom machines slimmer te maken, zodat ze taken kunnen uitvoeren die verband houden met menselijke intelligentie zonder menselijke sturing.
  • Het doel van data mining is om grote datasets te doorzoeken en bruikbare informatie, zoals patronen en relaties, te extraheren die kunnen worden gebruikt om besluitvorming te ondersteunen. Met andere woorden, het is een tool voor mensen.

Hoewel data mining en machine learning verschillende doelen hebben, is er wel enige overlap in hun toepassingen. Machine learning kan worden gebruikt als een middel om data mining uit te voeren door automatisch patronen in data te detecteren. Aan de andere kant kunnen data die zijn verzameld via data mining worden gebruikt om machines te onderwijzen en hun leercapaciteiten te verbeteren.

Kortom, data mining en machine learning kunnen elkaar aanvullen, maar ze zijn verschillend in hun doelen en toepassingen.