Wat is differentiële attrition?

Attrition (uitval) betekent dat participanten uitvallen bij een onderzoek. Dit gebeurt altijd in zekere mate, bijvoorbeeld bij medisch onderzoek.

Er is sprake van differentiële attrition als het uitvalpercentage van de behandel- en controlegroep systematisch verschilt. Als gevolg daarvan verschillen de kenmerken van de participanten die uitvallen van de kenmerken van degenen die het onderzoek afmaken. Hierdoor kunnen de onderzoeksresultaten vertekend zijn (attrition bias).