Wat is het verschil tussen response en non-responsbias (participatiebias)?

Response bias is een algemene term die wordt gebruikt om enkele verschillende omstandigheden of factoren te beschrijven die respondenten ertoe aanzetten om tijdens enquêtes of interviews onnauwkeurige of foute antwoorden te geven. Deze factoren variëren van de sociale positie of het voorkomen van de onderzoeker, tot de formulering van vragen in enquêtes.

Non-response bias (participatiebias) doet zich voor als mensen die een enquête invullen verschillen van degenen die dat niet deden op manieren die relevant zijn voor het onderzoeksonderwerp. Non-respons kan het gevolg zijn van het feit dat mensen niet in staat zijn of niet bereid zijn deel te nemen aan het onderzoek.