Wat is het verschil tussen confirmation bias en recall bias?

Confirmation bias (bevestigingsbias) is de neiging om informatie te zoeken, te interpreteren en te herinneren op een manier die overeenstemt met onze bestaande waarden, meningen of overtuigingen.

Deze vorm van onderzoeksbias verwijst naar het vermogen om informatie het beste te onthouden wanneer de argumenten onze bestaande opvattingen bevestigen. Bovendien hebben we de neiging om informatie te vergeten die in strijd is met onze meningen.

Hoewel selectieve herinnering van informatie onderdeel uitmaakt van confirmation bias, mag het niet worden verward met recall bias.

Recall bias (herinneringsbias) verwijst naar de verschillen in het vermogen van participanten om zich gebeurtenissen uit het verleden te herinneren bij zelfrapportage. Dit verschil in nauwkeurigheid of volledigheid van de herinnering staat los van overtuigingen of meningen. Recall bias heeft eerder betrekking op andere factoren, zoals de duur van de herinneringsperiode, leeftijd en de kenmerken van de onderzochte ziekte.