Beleid auteursrecht Scribbr

Wij zijn Scribbr, een Learneo, Inc.-bedrijf. Termen die een hoofdletter hebben gekregen in dit document hebben de betekenis zoals deze is omschreven in onze Algemene voorwaarden.

De Algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing als je de diensten van Scribbr gebruikt. Onder deze voorwaarden valt ook dit beleid voor auteursrecht.

Scribbr respecteert het intellectuele eigendomsrecht van alle makers en auteurs. Auteursrechthebbenden kunnen hun rechten uitoefenen bij Scribbr. Lees meer over hoe dit werkt in de paragraaf “Geschillen auteursrecht”.

Het is gebruikers van Scribbr niet toegestaan om materiaal te delen dat inbreuk maakt op het auteursrecht. Dit geldt voor, en is niet beperkt tot, vragen, antwoorden en Documenten. Met andere woorden, het is alleen toegestaan om teksten te delen die je zelf geschreven hebt. Werk van anderen mag nooit gedeeld worden zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Inhoud kopiëren van derden, zowel direct als in een citaat zonder bronvermelding of parafrase, is een inbreuk op het auteursrecht en is verboden op Scribbr.

Als je een tekst uploadt bij Scribbr, verklaar je dat:

 • Jij eigenaar bent van de tekst of dat je uitdrukkelijke toestemming hebt van de rechthebbende om de tekst te gebruiken en uploaden;
 • Je met het uploaden van de tekst geen overtreding begaat van een wet, regel of ethische code, inclusief integriteitsbeleid van de onderwijsinstelling waar je aan bent verbonden (indien van toepassing);
 • Je met het uploaden van je tekst geen inbreuk maakt op de Algemene voorwaarden van Scribbr en dit beleid voor auteursrecht.

Scribbr zal teksten verwijderen of de toegang blokkeren als bekend wordt dat de tekst inbreuk maakt op het auteursrecht. Ook zullen we de accounts van personen die dit beleid meermaals overtreden blokkeren.

Geschillen auteursrecht

Als je van mening bent dat inhoud die geüpload is op Scribbr inbreuk maakt op je auteursrecht als rechthebbende van een werk of op het werk van een organisatie die je vertegenwoordigt, kun je een verzoek indienen om de inhoud te laten verwijderen. Je kunt een verzoek indienen de inbreukmakende handeling te staken via e-mail, naar dmca@scribbr.com, of via het adres dat te vinden is in de paragraaf “Bericht onze contactpersoon voor verzoeken omtrent inbreuk auteursrecht”.

Verzoek omtrent inbreukmakende handeling

Als je een verzoek indient omtrent een inbreukmakende handeling, voeg dan de volgende informatie toe:

 1. Een omschrijving van het werk waarvan je meent dat het auteursrecht is geschonden
  Voeg hierbij een verwijzing toe naar het werk of werken waarin inbreuk zou zijn gedaan op het auteursrecht.
 2. De URL(s) naar de pagina of locatie waar de schending van het auteursrecht zou hebben plaatsgevonden
  Voeg hierbij informatie toe waaraan wij het werk kunnen herkennen, inclusief de URL op Scribbr. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat het werk dat je beschrijft gelokaliseerd kan worden.
 3. Je contactgegevens
  Voeg je contactgegevens toe, waaronder je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dan kunnen we contact met je opnemen en zorgen dat je claim naar behoren wordt afgehandeld.Je gegevens worden gebruikt om je verzoek te behandelen en om de status van je klacht bij te houden. Als we een geldig tegenverzoek ontvangen van de uploader, dan wordt je klacht (inclusief je contactgegevens) doorgestuurd naar de uploader.
 4. Twee verklaringen
  De volgende twee verklaringen dienen toegevoegd te worden om te helpen foutieve verzoeken te voorkomen.

  1. Het is belangrijk om aan te geven dat je naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gelooft dat het gebruik van materiaal zoals beschreven in je verklaring niet toegestaan is door de rechthebbende, diens vertegenwoordiger, of de wet.
  2. Het is ook belangrijk om aan te geven dat de informatie in je brief accuraat is en dat je de exclusieve eigenaar en rechthebbende bent van het werk in kwestie, of dat je het recht hebt om op te treden in naam van de eigenaar en rechthebbende van het werk.
 5. Je handtekening
  Voeg tot slot een fysieke of digitale handtekening toe aan je verzoek, ofwel van de rechthebbende, ofwel van een persoon dat recht heeft te handelen in naam van de rechthebbende.

Tegenverzoeken

Als een gebruiker meent dat het materiaal dat geüpload is onterecht verwijderd is en geen inbreuk maakt op het auteursrecht, kan die gebruiker een geldig tegenverzoek inzenden via dmca@scribbr.com.

Voeg de volgende informatie toe aan een tegenverzoek:

 1. Een omschrijving van de het specifieke werk en URL(s) 
  Voeg een verwijzing toe naar elk werk of onderdeel dat onterecht verwijderd of geblokkeerd is, en voeg de locatie toe waar het materiaal eerder te vinden was.
 2. Je contactgegevens
  Voeg je contactgegevens toe: je naam, adres, telefoonnummer. Je tegenverzoek (inclusief je contactgegevens) wordt doorgestuurd naar de klagende partij.
 3. Een verklaring
  Geef aan dat je naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gelooft dat het materiaal onterecht is verwijderd.
 4. Je handtekening
  Voeg een fysieke of digitale handtekening toe aan je verzoek.

Gebruikers kunnen een geldig tegenverzoek indienen via dmca@scribbr.com of via het adres dat te vinden is in de paragraaf “Bericht onze contactpersoon voor verzoeken omtrent inbreuk auteursrecht” hieronder.

Bericht onze contactpersoon voor verzoeken omtrent inbreuk auteursrecht

Copyright Compliance Department
Learneo, Inc.
2000 Seaport Blvd.
3rd Floor
Redwood City, CA  94063

Telefoon: +1 888-634-9397
E-mail: dmca@scribbr.com