Wat is de Originaliteitsscore?

Scribbr OriginaliteitsscoreDe Originaliteitsscore is een percentage dat uitdrukt hoeveel procent van de inhoud van je document eigen werk is, en niet is teruggevonden in de Ephorus database.

Een score van 60% betekent dat 60% van de inhoud van je document eigen werk is. Dit betekent niet direct dat de overige 40% plagiaat is. Dit hangt er vanaf hoe je de bronnen hebt geciteerd of geparafraseerd en of  je de juiste bronvermelding hebt toegepast.

Hoe hoog moet het percentage zijn?