Literatuurlijst genereren volgens de APA-stijl

APA Generator »

Je scriptie laten nakijken op taal

Scriptie nakijken »

Plagiaatcontrole voor studenten

Doe de check »

Studiekosten en scholingsuitgaven aftrekbaar voor Belastingdienst 2014

Gepubliceerd op 15 november 2012 door . Laatste update op: 10 december 2014

Iedere student die een studie volgt heeft recht om studiekosten of andere scholingsuitgaven voor de Belastingdienst af te trekken als persoonsgebonden aftrek. Hieraan zijn door de Belastingdienst wel enkele voorwaarden aan verbonden. Voor 2013 zijn de regels flink op de schop gegaan en versimpeld.

Aan de volgende drie voorwaarden moet je voldoen wil je in aanmerking komen voor het aftrekken van studiekosten voor de inkomstenbelasting in 2014.

Ten eerste is het noodzakelijk dat je een studie volgt die gericht is op een toekomstig beroep. Alle opleidingen aan hbo-instellingen en universiteiten voldoen hieraan.

Ten tweede is het van belang dat jijzelf de uitgaven voor je studie doet om in aanmerking te komen voor de persoonsgebonden aftrek. Een uitzondering hierop is de situatie dat je fiscale partner de uitgaven voor zijn rekening neemt. Wat is het fiscaal partnerschap?

Ten derde zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven pas aftrekbaar wanneer zij een direct verband hebben met het leertraject van je studie. Het moet dus gaan om uitgaven die je doet omdat je een bepaalde studie volgt. Let op! Sinds 2013 zijn deze regels flink aangescherpt. De overheid heeft heel duidelijk aangegeven welke studiekosten aftrekbaar zijn en welke niet.

Aftrekbare scholingsuitgaven:

 • lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld of instellingscollegegeld;
 • promotiekosten;
 • kosten voor studieboeken of vakliteratuur;
 • kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties);
 • door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Onder leermiddelen wordt verstaan alle gebruiksvoorwerpen gericht op het bijbrengen van studiegerelateerde kennis en vaardigheden met uitzondering van computerapparatuur en randapparatuur.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • rente voor studieschulden;
 • kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding;
 • reis- en verblijfkosten;
 • kosten voor studiereizen of excursies;
 • kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte;
 • kosten van congresbezoek, deze zijn sinds 2013 niet meer aftrekbaar.
Voorbeeld:

In 2012 was het controleren van je scriptie of thesis, om in het kader van je studie een hoger cijfer te halen, aftrekbaar als studiekosten. Voor 2013 en 2014 is dit nog maar de vraag. De kosten voor de publicatie van een proefschrift zijn aftrekbaar. De kosten voor het laten redigeren van een proefschrift zitten hier ook inbegrepen. Het is wel nog onduidelijk of ook het laten controleren van je scriptie aftrekbaar is. Het is nog niet bekend hoe de Belastingdienst dit soort kosten gaat beoordelen.

Berekening aftrekpost scholingsuitgaven

De berekening voor het aftrekken van studiekosten was in 2012 nog erg ingewikkeld. Sinds 2013 is deze regeling versimpeld. Je hoeft niet langer rekening te houden met normbedragen en andere ingewikkelde regelingen.

Voor iedereen geldt voortaan een drempel van €250. Dit betekent dat je enkel de kosten boven deze €250 mag aftrekken.

Wanneer je een prestatiebeurs ontvangt mag je alleen de kosten aftrekken die meer zijn dan het geld dat je hebt ontvangen van je prestatiebeurs. Krijg je een prestatiebeurs van in totaal €3000 in 2014. Dan kun je alleen de scholingsuitgaven boven de €3250 aftrekken voor de inkomstenbelasting. De prestatiebeurs zijn alle gelden die je ontvangt tijdens je studie en worden omgezet in een gift, zodra je de studie hebt afgerond. Dit betreft dus niet de basislening en aanvullende lening.

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
67 lezers vinden dit artikel handig. 75 stemmen in totaal.

Geschreven door Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van SCRiBBR. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Je kan niet meer reageren, de reacties zijn gesloten.