Studiekosten aftrekbaar voor Belastingdienst

Vanaf 1 september 2015 heb je als student, met recht op studiefinanciering, geen aftrekmogelijkheid meer voor je studiekosten. Je kunt dus de studiekosten niet meer aftrekken van de belasting. De kosten die je tot 1 september 2015 hebt gemaakt kun je onder voorwaarden wel aftrekken.

Kan ik studiekosten aftrekken van de belasting?

Vanaf 1 september 2015 zijn de regels gewijzigd. Het is dus van belang of de kosten voor of na 1 september zijn gemaakt.

Kun je onderstaande punten met ja beantwoorden? Dan heb je voor studiekosten gemaakt gedurende deze periode recht op aftrek. Let wel op dat je boven het drempelbedrag moet komen.

Checklist: Mag jij je studiekosten aftrekken?

0 / 4

Goed bezig!

Je kunt je studiekosten aftrekken van de belasting :-)

Alle checklists bekijken Terug naar de checklist

Scribbr Scriptie Academy

Ontvang gratis exclusieve tips in je mailbox met voorbeelden, checklists en meer!

Heb ik recht op studiefinanciering?

Je hebt recht op studiefinanciering wanneer je van DUO geld kunt krijgen. Ook het lenen van geld bij DUO is studiefinanciering. De aanspraak op geld is al genoeg, dus het is niet van belang of je ook daadwerkelijk geld leent.

Je mag maximaal 3 jaar langer dan de nominale tijdsduur van je opleiding lenen. Door in te loggen bij DUO kun je erachter komen of je nog recht hebt op studiefinanciering.

Welke typen studiekosten zijn aftrekbaar?

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn pas aftrekbaar wanneer zij een direct verband hebben met het leertraject van je studie. Het moet dus gaan om uitgaven die je doet omdat je een bepaalde studie volgt. Het gaat erom dat je onder begeleiding of toezicht kennis opdoet.

Aftrekbare scholingsuitgaven

 • lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld of instellingscollegegeld;
 • promotiekosten;
 • kosten voor studieboeken of vakliteratuur;
 • kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties);
 • door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Valt het laten nakijken van je scriptie onder aftrekbare scholingsuitgaven?

Ja, de kosten voor het laten redigeren van je scriptie zijn aftrekbaar als studiekosten. De kosten hebben namelijk een direct verband met het leertraject van je studie. Zo leer je, onder begeleiding van de editor, beter academisch te schrijven en krijg je feedback over de taalfouten die je veelvuldig maakt. Het laten nakijken van je scriptie helpt je bij het behalen van je diploma.

Niet-aftrekbare studiekosten

 • Computers en randapparatuur (beeldschermen en dergelijke);
 • rente voor studieschulden;
 • kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding;
 • reis- en verblijfkosten;
 • kosten voor studiereizen of excursies;
 • kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte;
 • kosten van congresbezoek, deze zijn sinds 2013 niet meer aftrekbaar.

Berekening aftrekpost scholingsuitgaven

Mag je de scholingsuitgaven aftrekken van de belasting? Zo ja, dan geldt er een drempel van € 250. Dit betekent dat je enkel de kosten boven deze € 250 mag aftrekken. Je berekent de studiekosten per kalenderjaar en niet per collegejaar.

Ontvang je nog een prestatiebeurs?

Wanneer je een prestatiebeurs ontvangt mag je alleen de kosten aftrekken die meer zijn dan het geld dat je hebt ontvangen van je prestatiebeurs. De prestatiebeurs zijn alle gelden die je ontvangt tijdens je studie en worden omgezet in een gift, zodra je de studie hebt afgerond. Dit betreft dus niet de basislening en aanvullende lening.

Voorbeeld aftrekpost studiekosten

Je zit in je laatste studiejaar en studeert per 31 augustus 2015 af. Je ontvangt geen prestatiebeurs en laat je scriptie door Scribbr nakijken voor € 150. Je hebt verder geen andere studiekosten die aftrekbaar zijn. Je maakt de kosten in augustus 2015.

De aftrekpost is dan
Collegeld tot september 2015€ 1.429
Kosten Scribbr€ 150
Minus drempel– € 250
Aftrekpost€ 1.329

Heb je niet voldoende inkomen om de aftrekpost te kunnen gebruiken?

Als je totale jaarinkomen niet boven de € 5.000 komt, betaal je (vanwege de algemene heffingskorting en de arbeidskorting) helemaal geen belasting. Wanneer je dan ook geen belasting betaalt in box 3 op je vermogen kun je de aftrekpost voor studiekosten niet gebruiken.

Toch is het aan te raden om de aftrekpost wel op te geven bij de belastingaangifte. Je kunt de aftrekposten die je niet kunt benutten doorschuiven naar aangiftes van komende jaren. Dit wordt ‘Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren‘ genoemd. Zo heb je alsnog profijt van de aftrekpost zodra je na je studie gaat werken en belasting moet gaan betalen.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 maart 2016 16:00

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Heb je nog vragen? Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. :)

Stel een vraag of reageer.