PEST-analyse / STEP-analyse

De PEST-analyse en de STEP-analyse zijn twee verschillende benamingen voor hetzelfde bedrijfskundig model. Het model brengt een aantal belangrijke factoren op macroniveau in kaart, en kan zo worden gebruikt om de marktontwikkeling en de bedrijfspositionering te begrijpen.

Het is een hulpmiddel bij externe analyses en sterkte-zwakte analyses.

Politieke factoren

Politieke factoren tonen aan in welke mate de overheid invloed heeft op de economie. De overheid kan grote invloed hebben op de gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur van een land. Concrete voorbeelden van politieke factoren die van belang kunnen zijn voor het strategisch management van een bedrijf:

 • stabiliteit politieke klimaat;
 • wetgeving;
 • wijzigingen in de wet;
 • subsidies;
 • milieuvoorschriften;
 • handelsbelemmeringen en -heffingen.

Economische factoren

Dit zijn factoren die grote invloed hebben op de bedrijfsvoering. Belangrijke beslissingen hangen vaak af van economische factoren, maar ook bij bijvoorbeeld de manier van werken. Voorbeelden van economische factoren waaraan je kunt denken bij een PEST/STEP-analyse zijn:

 • economische groei;
 • wisselkoersen;
 • rente;
 • werkloosheid;
 • overheidsschuld;
 • inflatiecijfer.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Sociale factoren

Deze factoren hebben invloed op de vraag naar producten en diensten van een organisatie, en hoe zij daarmee omgaan. Veranderingen in de sociale factoren kunnen veranderingen in de bedrijfsvoering met zich meebrengen. Sociale factoren kunnen zijn:

 • betrokkenen;
 • het bewustzijn van deze betrokkenen;
 • culturele/ethische aspecten (bijv. waarden en normen);
 • demografische aspecten (bijv. religie of opleidingsniveau).

Technologische factoren

De kosten en kwaliteit van producten en diensten worden beïnvloed door technologische factoren. Innovatie ontstaat vaak vanuit beperkingen of vooruitgang bij deze factoren. Concrete voorbeelden van technologische factoren zijn:

 • onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • automatisering;
 • patenten;
 • researchfunding;
 • technologische veranderingen.

Belang van de factoren

Niet alle factoren hebben een even groot belang bij alle bedrijven of organisaties. Afhankelijk van de industrie en de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt, krijgen bepaalde type factoren meer of minder aandacht.

De belastingdienst zal zich bijvoorbeeld niet zo bezighouden met technologische factoren, maar wel met politieke en sociale factoren. Een bedrijf dat auto’s produceert zal juist wel meer aandacht hebben voor de technologische factoren.

Video over DESTEP-analyse

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

2 reacties

Nicky
26 juli 2018 om 02:59

Hallo Bas,

Ik ben bezig met mijn masterscriptie voor de opleiding arbeids-en organisatiesociologie. Hiervoor heb ik marketing gedaan en ben bekend met bovenstaande (DEPEST) methode. Ik vroeg mij alleen af of ik deze methode ook kon gebruiken bij mijn onderzoek naar het gebruik van het concept 'diversitei' in bedrijven op de Amsterdamse beurs. Ik kijk daarbij nl ook naar de invloed van de stakeholders op de manier waarop deze bedrijven 'diversiteit' beschrijven in hun beleid

Beantwoorden

Denise
Denise (Scribbr-team)
29 juli 2018 om 00:51

Hoi Nicky!
Bedankt voor je vraag :).
Het is lastig om hier iets over te zeggen, omdat ik natuurlijk niet precies de inhoud van je onderzoek ken. Mocht je de methode willen gebruiken, dan raad ik aan na te gaan of je voor elke dimensie factoren kan benoemen die invloed hebben gehad op de diversiteit in bedrijven op de Amsterdamse beurs. Hieruit kan je waarschijnlijk beredeneren of deze methode echt relevant zal zijn voor je onderzoek, of niet.

Groetjes,
Denise

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.