PEST-analyse / STEP-analyse

De PEST-analyse en de STEP-analyse zijn twee verschillende benamingen voor hetzelfde bedrijfskundig model. Het model brengt een aantal belangrijke factoren op macroniveau in kaart, en kan zo worden gebruikt om de marktontwikkeling en de bedrijfspositionering te begrijpen.

Het is een hulpmiddel bij externe analyses en sterkte-zwakte analyses.

Politieke factoren

Politieke factoren tonen aan in welke mate de overheid invloed heeft op de economie. De overheid kan grote invloed hebben op de gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur van een land. Concrete voorbeelden van politieke factoren die van belang kunnen zijn voor het strategisch management van een bedrijf:

 • stabiliteit politieke klimaat;
 • wetgeving;
 • wijzigingen in de wet;
 • subsidies;
 • milieuvoorschriften;
 • handelsbelemmeringen en -heffingen.

Economische factoren

Dit zijn factoren die grote invloed hebben op de bedrijfsvoering. Belangrijke beslissingen hangen vaak af van economische factoren, maar ook bij bijvoorbeeld de manier van werken. Voorbeelden van economische factoren waaraan je kunt denken bij een PEST/STEP-analyse zijn:

 • economische groei;
 • wisselkoersen;
 • rente;
 • werkloosheid;
 • overheidsschuld;
 • inflatiecijfer.
Wist je dat...

De structuur, lay-out en het (academische) taalgebruik in je scriptie of verslag ook invloed hebben op je cijfer? Als jouw scriptie veel taalfouten bevat dan daalt de betrouwbaarheid van je scriptie.

Slordig overkomen is natuurlijk niet wat je wil!

Ontdek de nakijkservice

Sociale factoren

Deze factoren hebben invloed op de vraag naar producten en diensten van een organisatie, en hoe zij daarmee omgaan. Veranderingen in de sociale factoren kunnen veranderingen in de bedrijfsvoering met zich meebrengen. Sociale factoren kunnen zijn:

 • betrokkenen;
 • het bewustzijn van deze betrokkenen;
 • culturele/ethische aspecten (bijv. waarden en normen);
 • demografische aspecten (bijv. religie of opleidingsniveau).

Technologische factoren

De kosten en kwaliteit van producten en diensten worden beïnvloed door technologische factoren. Innovatie ontstaat vaak vanuit beperkingen of vooruitgang bij deze factoren. Concrete voorbeelden van technologische factoren zijn:

 • onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • automatisering;
 • patenten;
 • researchfunding;
 • technologische veranderingen.

Belang van de factoren

Niet alle factoren hebben een even groot belang bij alle bedrijven of organisaties. Afhankelijk van de industrie en de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt, krijgen bepaalde type factoren meer of minder aandacht.

De belastingdienst zal zich bijvoorbeeld niet zo bezighouden met technologische factoren, maar wel met politieke en sociale factoren. Een bedrijf dat auto’s produceert zal juist wel meer aandacht hebben voor de technologische factoren.

Video over DESTEP-analyse

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
29 juli 2013 21:13

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Heb je nog vragen? Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. :)

Stel een vraag of reageer.